Målsättning Vallhundsprov-2024

Har du som målsättning att träna upp din hund till GODKÄND VALLHUND så kan vi erbjuda en helg där fullt fokus ligger på VALLHUNDSPROVET.

Lördag och söndag, 11-12 maj -2024

Mellan klockan 10,00 och 17,00 båda dagarna

Instruktör: Dan ”Danne” Westman, utbildad instruktör genom Svenska vallhundsklubben

Kursplats: Gårdsbackens Hundcenter, Västergundsjö 127, Örnsköldsvik

På Gårdsbacken tränar vi vallhundar i fantastisk miljö.

🐏 Förkunskaper, en grundtränad hund som kan föra och röra sig kring fåren

🐏 Teoretiska och praktiska genomgångar av alla moment i vallhundsprovet.

🐏 Många tips och goda råd.

Kostnad: 2400:-/ekipage

Åhörare: 600:-/person

(I samtliga priser ingår moms på 25%, godkänd för F-skatt)

Om avbokning sker mindre än en vecka innan kursstart så debiteras halva kurskostnaden.

Antal deltagare: Max 7 deltagare/dag

Fika och lunch ingår i kostanden

Vi följer SKK’s policy om god djurhantering

För eventuella frågor samt anmälan:

Tel.nr. 070-6597199 eller 0730-396099

gardsbacken@telia.com

eller pm via Gårdsbackens facebooksida