När en tass behöver en hjälpande hand

Skrevs den av

💜 När en tass behöver en hjälpande hand så finns vi på Gårdsbackens Hundcenter finns här för den.

Det finns många olika anledningar till att våra älskade husdjur ibland hamnar i nöd. Det kan bero på att deras ägare blir sjuka eller av någon annan anledning inte kan ta hand om sin hund eller sina hundar.  Det kan vara under tillfälliga, långvariga eller permanenta perioder.

Vi på Gårdsbacken finns här, som ett stöd för dessa hundar och deras ägare och/eller anhöriga, dygnets alla timmar, varje dag, året om.

På Gårdsbackens Hundcenter så har vi de utbildningar, lokaler och tillstånd som krävs från Länsstyrelsen för att få ta hand om hundar, så tveka aldrig att slå oss en signal eller skicka ett mejl, så kan vi resonera kring hur vi kan hjälpa er. Vi arbetar enligt de rutiner och krav som finns, men det viktigaste av allt är att vi finns här för hunden, när de behöver hjälp.

Vi sätter alltid hunden i centrum.

Jourtelefon: 070-6597199

💜 Kontakta i första hand Länsstyrelsen.

Poängteras bör, att om ni ser eller får vetskap om en hund i nöd, så kontakta alltid Länsstyrelsen i första hand, även om ägaren blivit akut sjuk och ni vet att det finns en hund i hemmet. Steg ett är således, kontakta Länsstyrelsen, så kommer de att guida er i situationen. Vi på Gårdsbackens Hundcenter har ett nära samarbete med Länsstyrelsen.

Gör din anmälan genom att ringa Länsstyrelsen, Västernorrland, djurskyddstelefon 0611-34 91 78.

Telefonen är öppen måndag-fredag mellan klockan 09.30-12.00

💜 Gårdsbackens Hundcenter jobbar ideellt…

Gårdsbackens Hundcenter jobbar ideellt, med känsla för hundens bästa, med att rodda och ordna till det bästa för hunden, vare sig den är i behov av hjälp under en kortare eller längre period eller om det blir aktuellt med en omplacering.

💜 Tacksam för sponsring…

Vi är dock medvetna om att det finns situationer där det saknas pengar och givetvis så sponsrar vi på Gårdsbackens Hundcenter med mat till hundarna i dessa fall. Ingen hund ska behöva gå hungrig.

Men det tillkommer andra utgifter som obligatoriska veterinärbesök, vaccinering med mera, så om någon är intresserad av att sponsra, när en tass behöver en hjälpande hand, så är det givetvis välkommet.

Swisha till 123 373 24 92, Gårdsbackens Hundcenter AB, märk med; TassHand, pengarna går oavkortat till hundarna.

Ni som bidrar med en summa till gagn för hundarna, får givetvis vara anonyma men om ni vill ha uppmärksamhet för er generositet, så nämner vi er gärna här på sidan. Alla bidrag mottages tacksamt. 💜

💜 Kontakta Gårdsbackens Hundcenter:

Ring: 070-6597199 eller 0730-396099

Mejla: gardsbacken@telia.com

Messa: https://www.facebook.com/Gardsbacken